ÖZLEM KIRGEL

OYUNCU - YÖNETMEN
ÖZGEÇMİŞ

Mesleki Teknik Eğitim

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ
KUKLA YAPIMI

KURS SÜRESİ : 180 SAAT

İpli kukla yapımında çizim, yontma işini yaparak, kuklanın boyanması giydirilmesi ve oynatım tahtasına uygun şekilde iplerini bağlayabilen sahne uygulamalarını yapabilen kişilerin eğitimi.  Kukla çeşitlerini ve özelliklerini tanıma, gelişimsel hedeflere uygun kukla hazırlamaya yönelik becerilerini kazanır.

İstihdam Alanları: Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yer alan firmalar,
meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.