ÖZLEM KIRGEL

OYUNCU - YÖNETMEN
ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Giderek gelişerek değişim gösteren iş yaşamımızda. Sektör alan eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişim ve sosyal paylaşım atölye gruplarıyla daha dinamik bir sürece ulaşacaktır. Sunulacak olan atölye ve performans eğitimleri sanat atölyeleriyle iş yaşamı hakkında katılımcılara farklı bir bakış açısıyla yeni yönler ve hedefler çizmeye yardımcı olacaktır. Yoğun ve stresli iş yaşamından biraz farklı yönlere dikkat çekilerek kendini yenileme ve geliştirme imkanı kazanacak katılımcılara daha dinamik ve daha pozitif bakış açıları sunacaktır.

Hazırladığım atölye uygulamalarının olumlu dönüşümleri,  uygulamalardaki başarı, katılımcıları ve beni memnun etmiştir.  Hazırlanan seminer programları modül olarak planlanmıştır. Temel ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirilmiştir.

DRAMA

KİMLER KATILMALI: Birim Sorumluları, Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Koordinatörler, ARGE hizmet birimi, Satış  ve pazarlama sorumluları

EĞİTİMİN AMACI:

Yaşantı gruplarından oluşan drama atölyelerinde bireysel gelişim ve planlı iş strateji ve deneme çalışmalarını rol oynama tekniğiyle deneyimlemek ön plandadır. Katılımcılar uygulamalarla yaratıcı düşünce gücünü geliştirecek çok önlü bakış ve empati kurma becerilerini kazanacaktır.

EĞİTİM SÜRESİ: 16 -20 saat

ETKİN İLETİŞİM – DİKSİYON

KİMLER KATILMALI: Birim Sorumluları, Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Koordinatörler, ARGE hizmet birimi, Satış  ve pazarlama sorumluları

EĞİTİMİN AMACI:

Günümüzde git gide farklılık göstermeye başlayan iletişim ve etkin iletişim yolları hakkında bilgi vermek. Etkin bir iletişim için gerekli uygulama yapmak.

EĞİTİM SÜRESİ: 8 – 16 saat

ETKİN İLETİŞİMDE ANLAMLI BEDEN DİLİ

KİMLER KATILMALI: Birim Sorumluları, Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Koordinatörler, ARGE hizmet birimi, Satış  ve pazarlama sorumluları

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcılarla temel göstergeler, duygu durumları ve anlamlı beden dili üzerine uygulamalı bir çalışma sunulacaktır. Uygun ve istenilen bir etki bırakmak için beden dili kullanımı sağlanacaktır.

EĞİTİM SÜRESİ: 8 -16 saat

ETKİN SUNUM TEKNİKLERİ

KİMLER KATILMALI: Birim Sorumluları, Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Koordinatörler, ARGE hizmet birimi, Satış  ve pazarlama sorumluları

EĞİTİMİN AMACI: Değişen dinamik çalışma şartları bireyi uyaran ve etkin iletişimi zorlayana kimi şartların neden olduğu farklılıkların konu alındığı, anlamak anlatmak üzerin hazırladığım eğitim programında Etkin sunum ve sunum teknikleri hakkında katılımcıları bilinçli hale getirmek temel hedeftir.

EĞİTİM SÜRESİ: 8 -16 saat

TAKIM KURMA VE BİRİM  GELİŞTİRME

EĞİTİMİN AMACI: Toplu iş yapabilme becerisi üzerine yapılan çalışmalarda. Takım çalışması ve önemi, takım oluşturma ve geliştirme becerisi kazanan katılımcılar. Katılımcılar organizasyon geliştirme ve etkin uygulama becerilerini kazanıp geliştirecektir.

KİMLER KATILABİLİR: Yönetici ve yardımcıları. Koordinatörler, pazarlama, proje uygulama yöneticileri. Takım dinamizmini ve kendi çalışmalarını geliştirmek isteyen kişiler için uygulanabilen bir eğitim programıdır.

EĞİTİM SÜRESİ: 16 – 20  saat

DİKSİYON EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcılara Etkili, akıcı ve anlaşılır bir şekilde konuşma yeteneği kazandırmak. Beden dilinin etkili bir şekilde kullanmak. Konuşma ya da okuma esnasında ses tonunu etkili bir şekilde kullanmak. Duygu ve düşüncelerin etkili ve anlaşılır bir şekilde yansıtılmasını sağlamak. Anadili toplum içinde etkili, rahat ve anlaşılır bir şekilde kullanılmasını sağlamak. Temel hedeflerdir.

EĞİTİM SÜRESİ: 10 – 200 saat

UYGULAMALI TİYATRO

EĞİTİMİN AMACI: Tiyatro sanatını tanıtmak ve kişisel becerileri geliştirmek

KİMLER KATILABİLİR: Yönetici ve yardımcıları. Koordinatörler, pazarlama, proje uygulama yöneticileri. Tiyatro yapmayı düşünen ve bu sanata gönül vermeye aday tüm katılımcılar .

EĞİTİM SÜRESİ: 200 saat

KAMERA ÖNÜ OYUNCULUK

EĞİTİMİN AMACI: Kamera Önü oyunculuk eğitimlerinde tecrübeli ya da yeni katılan Oyunculara hem kamera üzerindeki çalışmaların nüanslarını hem de oyunculara yol gösterecek eğitim programımıza başlayarak kamera önü oyunculuk çalışmalarınızı tamamlayın.

Rol yapmayı öğrenmek isteyen herkesin bilmesi gereken kamera önü oyunculuk teknikleri, sahnedeki fiziksel ve duygusal tüm süreçleri kapsamaktadır.

EĞİTİM SÜRESİ:  180 Saat