GROTESK

Grotesk, günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan ve günümüze kadar gelişen tiyatroda farklı kullanımları olan bir anlatım biçimdir. Ancak farklı kullanımlar içinde birçok farklı tanımlamaları da yapılmıştır. Hala kuramcıların groteskin tanımında ve özelliklerinde temel görüş ayrılıkları vardır.
“Tiyatroda karikatürleştirme işleminin özü olan grotesk, seyirciyi yabancılaştırarak, tuhaf ve şaşırtıcı biçimlerle karşıt görüntüleri birleştirerek güldürmeye yönelen, ussal dizgeye karşı çıkarak, ussal bir sonucu getiren, temelde ciddi, ama görünüşte gülünç ve abartılı olan biçim”


“Grotesk” adı 15.yy’ da İtalya’ da yaygınlaşan, garip ve güldürücü öğelere sahip bir bezeme sanatı için kullanılmaktadır. Rönesans döneminde ise önce resim sanatı, ardından yazın alanında kullanılmaya başlanmıştır.

17.yy’ ın sonlarında “Commedia dell’arte” den hareketle yeni bir komedya anlayışı ortaya çıkarmaya çalışan fakat bu konuda ters düşen Goldoni ve Gozzi’ nin tartışmalarına konu olmuştur. Goldoni groteski kalın çizgili, salt görselliğe yönelik ve en alt düzeydeki güldürü olarak tanımlarken, Gozzi grotesk “abartılmış parodi” olarak nitelendirmektedir. Yani grotesk, bu tartışmaya karikatürleştirilmiş görselliğiyle konu olur. İtalya’ da “Commedia dell’arte” nin etkileriyle groteskin gelişimi devam eder ve “grotesk tiyatro” adı altında grotesk başlı başına işlenir.