ANADOLU’DA NAL İZLERİ 

Anadolu’nun belirtilen tarihi 12 bin yıl…  Neredeyse tüm insanlığın  bağlantı noktası olma özeliğini taşımakta olan  Anadolu topraklarında yaşayan kültürlerin günümüz uygarlığının gelişmesine yaptığı katkı diğerleriyle karşılaştırılamayacak kadar büyük ve önemli. Bu bakımdan topraklarımızdaki kültür varlıkları yalnızca bizim değil, tüm uygarlığın ortak bilincine aittir. Böylesine değerli bir mirasa sahip olunması aynı zamanda bunu…

ABSÜRD

Günümüz çağdaş düşüncesine göre, tiyatro, uygar bakış açısının olduğu bir sanat türüdür. Diğer sanat dallarından (şiir, resim, heykel v.s) daha geniş bir kitleye hitap eden tiyatro, değişen toplumun, değişen düşünceleri ile kesiştiği noktada yer alır. Tiyatro sanatının yüzyıllar boyunca değişen biçiminin en son halkalarından birisidir “absürd tiyatro”. İlk zamanlar üzerinde…

ÇOCUK TİYATROSU

Çocuklar toplumun vazgeçilmez bir üyesidir. Hepimiz çocukluk dönemini yaşamışızdır. Çocukların gelecekteki mirasçılarımızdır. Kuşkusuz onların gelişimindeki en önemli faktör aile ve bulundukları toplumun çevrenin özellikleridir. Çocuk doğdu andan itibaren bir araştırma içine girer gördüğü pek çok şeyi kavramaya çalışır. Toplum içinde kendini yavaş yavaş göstermeye başlar. Sanat büyükten küçüğe tüm bireylerin…

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, zihinsel yetenekleri normal sınırlar içinde yer alan, ancak öğrenme güçlüğü gösteren çocuklardır. Öğrenme güçlüğü olan çocukları, zihinsel yetersiz ve davranış bozukluğu olan çocuklardan ayırmak gerekir. Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar; dinleme, düşünme, konuşma, yazma veya matematik problemlerini çözmede güçlükleri görülen, anlama ya da yazılı ve sözlü dili…

GROTESK

Grotesk, günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan ve günümüze kadar gelişen tiyatroda farklı kullanımları olan bir anlatım biçimdir. Ancak farklı kullanımlar içinde birçok farklı tanımlamaları da yapılmıştır. Hala kuramcıların groteskin tanımında ve özelliklerinde temel görüş ayrılıkları vardır. “Tiyatroda karikatürleştirme işleminin özü olan grotesk, seyirciyi yabancılaştırarak, tuhaf ve şaşırtıcı biçimlerle karşıt görüntüleri…

Selçukluların getirdiği kol oyunları

Anadolu'ya ilk ayak bastığımız 1071 senesinden 25-30 yıl sonra, Birinci Kılıç\"aslan zamanında, Türk oyuncular tarafından oynan(!Igt, 0 devrin Bizans tarihindc bildirilcn en aşağı 870 senelik oyun, Türklerin Anayurt gelenekleriyle çok eskiden beri kol oyunu oynadlklanm gostercn en sag-lam bcl~edir. Alpaslanm Anadoluyu Bizans !mparatoru Romanus Diogenus'u blitiin ord usu ile esir…

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KUKLA SANATI

Asırlardır tüm topluluklarda karşılaştığımız kukla sanatı günümüzde de hala sürmekte ve yaşatılmaya devam etmektedir. Değerini yitirmeyen el sanatlarımızdan biri olan kukla her yaştan kesme hitap eder. Özel bir yeri olan Zamanını keyifli geçirmek isteyen Ler bence çok kEyif almaları Mümkündür. Kuklalarla Işıldayan hayal dünyamızla yaşamın Resmini Görmek Elbette güzel. Literatür…

DİKSİYON ETKİN İLETİŞİM

Düşünce, duygu ve istekler “ses, hareket, şekil ve renk”ten oluşan dört ana araçla anlatılır. DİLİN ÖZELLİKLERİ   Bir anlaşma aracıdır. Dil, değişen ve gelişen canlı bir varlıktır. Dil, kültürün bir aynası ve aktarıcısıdır. Dilin kendine özgü belli kuralları vardır. KONUŞMA: İnsanların düşünce, duygu ve isteklerini karşısındaki kişi ya da kişilere anlamlı…

VIOLA SPOLIN

Viola Spolin kimdir? Eminim ki onu pek çoğumuz duymuştur. Onu çok yakından tanımayanlarınız var ise bu çalışma ile o’nunla ilgili kısa bir bilgiye sahip olacaklardır. Spolin’in drama literatürüne katkıları, TV, tiyatro ve eğitim alanın da yaptıkları üzerine bulunan bilgilere onun izlediği felsefeye ve oyunlarına yer verilen bu araştırmada dramaya farkılı…

KÖY SEYİRLİK OYUNLARI

"Köylü Tiyatrosu" adı ile de bilinen köy seyirlik oyunları düğünlerde, bayramlarda ya da yılın belirli günlerinde köylülerimizin genellikle "oyun yapma", "oyun çıkarma" adı altında bereket bolluk, sağlık ve yeni yılı karşılamak amacıyla oynadığı törensel içerikli oyunlardır. Bu oyunlar meydanlarda oynandığı gibi kışın oda içerisinde de oynanmaktadır. İlkel toplumlardan günümüze değişim…