SANAT

Her toplum kendine özgü bazı kültürel özellikleri vardır . Bu özellikler daha sonraki nesillere aktarılarak gelenek ve göreneklerin devamını sağlar geçmişten günümüze olan değerlerin ve topluma has kültürün özelliğini yitirmemesi için örf ve adetlerin aktarımı önemlidir . Kültür toplumun bir öğesi olan insanın ,doğanın yarattıklarına karşılık ortaya koyduğu ve toplumdan…

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU

TÜRKiYE'DE HALKBiliMi MÜZECiLİĞİ ve SORUNLARI SEMPOZYUMU BiLDiRiLERi Yayma Hazırlayanlar M. Öcal Oğuz Tuba Saltık ÖzkanMevlüt ÖZHAN Genelolarak müze; sanat yapıtlarınıve doğa nesnelerini toplayarak bunları toplumun gelişmesi ve eğltilmesl amacıyla inceleyen, sergileyen, koruyan kurum olarak ifade edilir. Onsekizinci yüzyılda ortaya çıkan müzecilik kavramı daha sonraki yıllarda gelişme göstermesine karşın ancak yirminci…

Gümüş İşlemeciliği ve Takı Sanatı

Her toplum kendine özgü bazı kültürel özellikleri vardır . Bu özellikler daha sonraki nesillere aktarılarak gelenek ve göreneklerin devamını sağlar geçmişten günümüze olan değerlerin ve topluma has kültürün özelliğini yitirmemesi için örf ve adetlerin aktarımı önemlidir . Kültür toplumun bir öğesi olan insanın ,doğanın yarattıklarına karşılık ortaya koyduğu ve toplumdan…