ANADOLU’DA NAL İZLERİ 

Anadolu’nun belirtilen tarihi 12 bin yıl…

 Neredeyse tüm insanlığın  bağlantı noktası olma özeliğini taşımakta olan  Anadolu topraklarında yaşayan kültürlerin günümüz uygarlığının gelişmesine yaptığı katkı diğerleriyle karşılaştırılamayacak kadar büyük ve önemli. Bu bakımdan topraklarımızdaki kültür varlıkları yalnızca bizim değil, tüm uygarlığın ortak bilincine aittir.
Böylesine değerli bir mirasa sahip olunması aynı zamanda bunu koruma, bilgiye dönüştürme ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu da üstlenmeliyiz.
Pek çok yaşama tanıklı eden Anadolu topraklarında Atlara duyulan saygı ve sevgi günümüzde de olası düzeyde önemini taşımaktadır.
İnsanoğlunun at tutkusu tarihin her döneminde vazgeçilmez bir olgu oluşturmuştur. Kültürümüzde at göçebe yaşamın dostu, yoldaşı, tarihimize tanıklık eden sırdaşı olmuştur.
Atlar sırtında pek çok göçebeyi, seyyahı ve savaşçıyı taşımış, onlarla dost olmuştur. Sosyal yaşamda at kültürü destanlara, efsanelere, törenlere, şiirlere, şarkılara, sanata ve filmlere konu olmuştur. İnsan yaşamında bir hayli önemli olan atlar günümüzde de bu özeliğini korumaktadır.
Türk gelenek ve göreneklerinde bir başkadır at tutkusu…